15 Август

„Молим ви още, братя… бъдете търпеливи към всички”- 1 Солунци 5:14

Това означава, че най-добрият баланс между Господните люде трябва да бъде съчувствието и също да се упражнява търпеливо снизхождение не само към слабите и с липса на кураж, но към всички, включително към тези, които имат твърде много кураж и съчувствие… Растежът е знание ни помага да растем в тази милост – търпение, защото както ние оценяваме търпението на нашия Баща към нас, така това трябва да ни помага да го прилагаме към другите… Мисълта, че нашия Небесен Баща е бил благосклонен и е призовал всеки един от нас трябва да ни прави изключително внимателни как ние бихме се кооперирали с нашия Господ във връзка с призоваването и бихме били полезни, максимално възможно, за тези, които търсят да вървят с нас в стъпките на нашия Господ по стръмния път. Z.03-24R3136:3