14 Aвгуст

„ Доста е на ученика да бъде като учителя си, и слугата- като господаря си. Ако стопанинът на дома нарекоха Веелзевул, то колко повече домашните му!”- Матей 10:25

Колкото и да е благосклонна, Истината е меч, който прониква във всички посоки и който както нашия Господ предсказва, често поставя родители срещу деца и деца срещу родители, защото тъмнината мрази светлината и й се противопоставя във всяко отношение… С оглед на Господното учение по този въпрос и как най-мъдрото представяне би могло да бъде съобразено според случая и на всеки, който би служил вярно на Истината подобава да бъде възможно най-внимателен и да не бъде криворазбран; да бъде ясно разбрано, че ние не участваме, нито се ръководим от анархия, но напротив, ние защитаваме праведноста на най- висшия закон, божествения закон.Z.’03-13R3131:3,5