13 Август

„Ние сме представители на Христос”- 2 Коринтяни 5:20

Ако ние като Християни можем винаги да имаме тази мисъл наум, каква чест би се добавила към нашия характер! Каква трансформираща сила би било! Каква помощ на новата природа в нейната битка срещу ниските и подмолни тенденции на старата природа сега отхвърлена от нас и считана за мъртва! „ Нашето гражданство е на небесата”- каза апостолът… Докато живеем в този свят, ние не сме от него, но сме трансформирали нашето гражданство към небесното Царство… И сега, като назначени в нашето Царството, докато още живеем сред страници и чужденци, като представители ние трябва да имаме честта и доблестта на позицията си и нейната тежка отговорност, като държим наум думите на апостола: „ Каквото и да правите в думи или дела, всичко правете в името на Господ Исус.Z.04-72R3330:2