10 Август

„Ако има някоя утеха в Христа или някоя разтуха от любов, или някое общение на Духа, или някое милосърдие и състрадание, направете радостта ми пълна, като мислите все едно, като имате еднаква любов и бъдете единодушни и единомислени.”- Филипяни 2:1,2

Какъв призив е това към единство, мир и братска любов! Как това предполага нашето търпение, въздържание, нежност, помощ и комфорт един към друг в църквата; така че Господния дух да ни свързва всички, така че всеки един от нас да направи най-голям прогрес в правилната посока. Мили братя и сестри, нека все повече се гордеем с името на Барнаба- утешителят на братята. Нека да имаме Светия дух, който ни обвързва все повече и повече, защото това е Господно удоволствие; защото докато духът живее изобилно в нас, всички ще сме синове и дъщери на утехата в Зион, представители на нашия Баща, канали на Светия дух, както и на Истината.Z.’04-296R3436:6