9 Август

„Ако светлината в тебе е тъмнина, то колко голяма ще е тъмнината!”- Матей 6:23

„Жътвата” е времето, когато се отсява „житото” – пресяващо, отделящо време и зависи от всеки от нас как ще докаже своя характер:”Добре направено!” Изпитването през тази „жътва” трябва да бъде така, както е било през първообразната Еврейска „жътва”. Едно от изпитанията е за глупост, друго- за присъствието на Христа, друго- за милост, друго пък- за любов. Евреите са били наказани, защото „не са познали времето на тяхното посещение”. Въпросът, без съмнение, е стресиращ за тези, които веднъж видели светлината на истината, след това са отишли във външната тъмнина. Това предполага невярност. Z.’04-297R3437:4