8 Август

„И в която къща влезете, първо казвайте: „Мир на тоя дом!” И ако има там някой син на мира, вашия мир ще почива на него, но ако няма, ще се върне при вас.” – Лука 10:5,6

Всеки работник в сегашната жътва трябва добре да отбележи какви са Господните инструкции в тези стихове. Където и да ходят Господните представители, те трябва да ходят в мир, не в кавга, обърканост, размирност и спорене. Да, наистина ще се докаже, че е оръжие, което ще възбуди опозиция и разделение, но нелюбезност и неблагост в думи или действия от страна на Божиите представители. Ома много неща, които могат да вбесят човечеството в забързания му ден, но тези, които са получили Истината, също трябва да са получили и нейния дух, „ да говорят мирно чрез Исус Христос”. Z.’04-108R3347:6