7 Август

„ И ако се подвизава някой в игрите, не се увенчава, ако не се е подвизавал законно”- 2 Тимотей 2:5

Исус е наблюдавал Божиите времена, сезони и методи. Той никога не изложил безразсъдно живота си, ако не е разпознал от пророчествата, че неговия час е настъпил, за да бъде предаден в ръцете на своите врагове. Той не е правил дълги молитви на уличния ъгъл, за да бъде чут от хората, нито е увещавал тълпата с дълги словоизлияния; както пророкът е установил, Той не е издигнал глас, нито е плакал на улицата ( Исая 42:2). Той е избрал Божиите методи, които са рационални и мъдри и които са ефективни в подбирането на клас сред хората, който Той иска да бъдат наследници в обещаното Царство. Нека тези, които ще тичат в състезанието, за да вземат наградата, да поставят тази следа на своя Господар и да се изпълнят повече и повече с Неговия дух. Z.’02-265R3070:5