6 Август

„ Противете се от дявола и той ще бяга от нас”- Яков 4:7

Ако сме твърди в отхвърлянето на изкушението, то това ще увеличи силата на характера ни, не само в това време, но също и в поредица от изкушения; това ще обърка до известна степен нашия противник, който отбелязвайки нашата твърдост, знае добре, че е безсмислено да дискутира този въпрос с хора, които са силно убедени и имат твърд характер; но ако въпросът бъде повдигнат отново, резултатът със сигурност ще бъде повторно изтъкване на аргументи и причини от страна на противника, но опасност за нас, защото ще бъдем затрупани с аргументи, тъй като Дяволът е хитър противник и „ние не знаем неговите замисли”, както декларира апостолът. Навременно и постоянно послушание на Словото и Духа на Господа, са единствения безопасен курс за всички „ братя”. Z.’00-30R2567:3