5 Август

„Но знаем, че всичко съдейства за добро на тия, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение”- Римляни 8:28

Помнейки това, всички Божии хора трябва да са доволни от този жребий, който Божието провидение е предопределил за тях- не бездейни, но удовлетворени, когато свършат всичко, което им е под ръка- не неспокойни и сърдити, незадоволени, оплакващи се от Бога и  Неговото провидение. Може би Господ ни формува и приготвя индивидуално за някоя служба и позволените изпитания ще ни подготвят за тази служба…Ние трябва да помним също, че сме некомпетентни да съдим нашите недостатъци и също некомпетентни да съдим изпитанията, които може да са най-полезни за нас.Z.’00-22R2562:6