4 Август

„А Господният слуга не бива да е крамолник, но трябва да бъде кротък към всички, способен да поучава, търпелив, с кротост да увещава противниците”- 2 Тимотей 2:23,24

Някои от Божиите мили хора нарушават влиянието на истината с показна себеувереност, сигурност в обяснението на божия план на другите, особено на изучаващите. Скромността е украшение, където и да я намерим; тя е описана като придатък и превръзка на Истината. Нека Истината бъде изстреляна с цялата сила, която може да носи, но винаги с кротост и смирение; и въпросителната форма на представянето на Истината, винаги е намерена за най-силната. Z.’00-14R2559:3