3 Август

„ Отлъчете се е от племената в тая земя”- Ездра 10:11

Някой е казал „Християнинът в света е като кораб в океана. Корабът стои безопасно в океана, докато океанът не е влезнал в кораба”. Най- голямата трудност на християнството днес е да признае странниците, „хората от земята” и да ги отличи от другите Християни. Това коства нараняване, не само на Християните, чрез покачване на техния стандарт ( тъй като „средата” се счита от тях за стандарт), но също наранява и „странниците”, като кара много от тях да повярват в себе си и че това е изцяло безопасно, като те не се нуждаят от промяна, тъй като външно са уважавани и може би участват и в публични поклонения.Z.’99-203R2512:4