1 Август

„ Смърт и живот има в силата на езика”- Притчи 18:21

Въздействието на езика надминава това на всички други части, комбинирани заедно: и да бъде контролиран е най- важната работа на Божиите хора във връзка с техните смъртни тела, предоставени за Божия служба. Няколко думи на любов, любезност, взаимопомощ- как те могат да променят изцяло курса на един човешки живот; да, колко много те биха направили за формуването на съдбата на човешката нация! И колко често лоши думи, нелюбезни думи, клеветнически думи предизвикват голяма несправедливост, разрушават репутация и т.н.! Или както апостолът декларира- „изгорете наклонностите на природата”- пробудена страст, кавга, вражда, даже мисълта за тях. Той още добавя, не е чудно, че такива езици се „ хвърлят в огъня на Геената”- Втората Смърт.Z.’99-75R2447:4