31 Юли

 „Всекиму работата ще стане явна каква е; защото Господният ден ще я изяви, понеже тя чрез огън се открива.” 1 Коринтяни 3:13

Апостолът говори за това време на огнено изпитание, като оприличава вярата и работата на ревностния Християнин с къща, направена от злато, сребро и скъпоценни камъни; той декларира, че през този огън на деня, в края на този век, ще бъде изпитана работата на всеки човек от какво естество е и ще бъде усвоено всичко, но истинската вяра и структура на характера ще останат. Но ние трябва да помним, че такива лоялни характери не израстват изведнъж, нито за няколко часа или дни, както гъбите, но се развиват в прогресия и са с фино качество и стабилни, както маслиновите дървета. Z.’99-171 R2496:5