29 Юли

„Така нашият Бог, Комуто ние служим, може да ни отърве”- Даниил 3:17

Господното провидение се променя и не зависи от Неговите хора да решават кога ще дойде забележително спасение и кога те ще бъдат очевидно оставени изцяло на волята на техните врагове, без проявата на божествената благосклонност към тях… Понякога Божиите хора, които са потиснати, ограничени от свободата да прокламират Истината, намират, както тримата евреи, че огънят изгаря въжетата и ги освобождава като наистина им дава по- големи възможности да свидетелстват за победата на нашия Бог, отколкото ако биха били в каквито и да е други обстоятелства.

Така че не зависи от нас да предопределяме какво ще бъде божието провидение във връзка с нас; ние трябва да отбележим гледната точка спрямо нашите задължения и да ги следваме, без значение какви последствия ще има, като вярваме безусловно в нашия Господ. Z.’99-171 R2496:3