28 Юли

„Но даже, ако пострадате за правдата, блажени сте;”- 1 Петър 3:14

Ние трябва да сме само удовлетворени, когато сме мразени заради нашата лоялност към истината (директно или индиректно) или да мислим, че страдаме заради истината. Както показва апостолът, някои страдат, защото вършат зло и са заети с делата на другите или поради нелюбезност, недодяланост, или липса на мъдрост и сдържаност, както Господното слово разисква. Наше задължение е не само да изучаваме Господната воля, но също да имаме предвид обстоятелствата и условията, които ни заобикалят, като търсим да приемем такъв разумен курс на живот, който първо да има божието одобрение, второ – да коства на другите най-малко тревоги, неудобства и нежелание, колкото е възможно и след това – увереност да разчитаме на Господната ръководна мъдрост и провидение. Z.’99-166,167R24:3,6