27 Юли

„Няма да намерим никаква причина против тоя Даниил, освен ако намерим нещо относно закона на неговия Бог.”- Даниил 6:5

Не всички имат водещи духове, както Даниил, нито на всички са дадени видения, откровения и интерпретации, както на него; но всички ще имаме същия дух на отдаване на принципите на праведноста, което отдаване ще се тества от божественото провидение, стъпка по стъпка през целия тесен път, като търсим и вървим в дирите на Този, който ни даде примера си, нашият Даниил, нашият Ръководител, нашият Господ Исус. Нека тогава всички, които се наричат с името на Христос, да отстъпим от неправдата, нека всички бъдем верни:”Осмели се да бъдеш като Даниил!”- Z.’99-167R2494:4