26 Юли

„ Който победи … ще му дам и бяло камъче и на камъчето ново име написано, което никой не познава, освен оня, който го получава.”- Откровение 2:17

Победителите трябва да са доказали, че са такива, тъй като биха пожертвали всяко нещо за Господ; такива биха пожертвали любовта, приятелството и даже одобрението, на всяко друго същество, но за да запазят любовта и благодатта на Господа. Ние вярваме, че този тест идва ежедневно все по-близо и по-близо до посветените хора на Господа и е нужно всеки от нас да помни, че това е един от елементите на нашето изпитание и да отдадем нашата привързаност съответно към небесните неща, като унищожим или направим мъртви цялата друга привързаност към земните неща, тъй като те биха били в конкуренция с Господните дела- привързаност, служба и т.н.Z.’99-140R2480:6