25 Юли

„ Само един е Законодател и съдия, който може да спаси и да погуби; а ти кой си, за да съдиш ближния си?”- Яков 4:12

Това е в хармония с мислите на ап. Павел, който декларира на едно място, че нито света, нито братята са способни да го съдят- само Господ, който може да чете сърцата и знае всички условия, изпитания и слабости, срещу които се борим, би могъл да ни съди. Той дори казва: „Даже аз не съдя сам себе си”: (1 Коринтяни 4:3). Отлични основи ще са нито да отхвърляме тези, които декларират, че съвестно вървят като деца на Бога, нито да отхвърляме себе си под подобни обстоятелства. Ние трябва да вървим ден след ден, като правим най-доброто, на което сме способни, за да култивираме небесните милости и да служим на нашия Господар, като оставим всички резултати на Бога. Z.’99-139R2480:2