24 Юли

“Голяма сила има усърдната молитва на праведния”- Яков 5:16

Общението с Господ в молитва донася увеличение на сигурността в Господното ръководство на нашите дела; увеличава вярата във всички преливащи велики и ценни обещания на Неговото Слово; увеличава осъзнаването на Неговото ръководство, минало и настояще; увеличава любовта на всички братя в Христос и увеличава грижата за тяхното добруване и духовен прогрес. Молитвата е близка и активно се идентифицира с прогреса в духовните неща, прогрес в плодовете на Духа, към Бог, братята и към всички хора. Z.’00-268R2692:1