23 Юли

„ Но ако някой не се грижи за близките си, …той се е отрекъл от вярата и от безверник е по- лош.”- 1 Тимотей 5:8

„Вярата” включва мисли на любов, съчувствие, интерес и грижа за другите, специално за тези от Дома на вярата… Ето как ни е дадена вътрешната съчувствена природа на нашия Господ: като го виждаме мислещ за другите през цялото време, даже когато самия той се бореше с беди. Неговата собствена агония не му попречи да мисли за майка си и да осигурява нейния комфорт… Ние забелязваме изборът на Йоан: той е без колебание първо, поради от неговия любящ и нежен характер, второ, поради стремеж към Господ и Истината и трето- поради неговия кураж да бъде близо до умиращия Господар в неговите последни часове, с риск за собствения си живот. Нека отбележим тези качества, като те са такива, каквито Господ одобрява, като ние можем да ги култивираме в себе си, като ни бъде дадена специална възможност за служба от самия Господар. Z.’99-127R2474:6