21 Юли

„ Аз затова се родих и за това дойдох на света, да свидетелствам за истината. Всеки, който е от истината, слуша Моя глас.”- Йоан 18:37

Господната вярност към Истината доведе върху Него опозицията на тези, които са ослепени от противника. Неговото свидетелство за Истината му струваше живота, като отдаването на Неговия живот за защита на Истината постанови цената на откупа. По подобен начин всички последователи на Господ трябва да дадат свидетелство за Истината – истината за Божия характер и план… Това е свидетелство за истината, което ще коства на всички истински последователи на Исус живота им в представяне на себе си като живи жертви, свети и приемливи за Бог чрез Исус Христос. Нека всеки, който се надява да наследи Царството, заедно с Принца на Живота да свидетелства за Истината – добрата изповед за Царството, неговите основи и последната супер структура на славата.  Z.’99-123R2471:6