18 Юли

„В последните дни ще настанат усилни времена. Защото човеците ще бъдат… предатели, буйни, повечето сластолюбиви, отколкото боголюбиви.”- 2 Тимотей 3:1,4

Истинският Християнин не е „буен”, а напротив, неговото посвещение към Бог, фигуративно го обезглавява. Той загубва своята глава, отрича своята собствена воля и себе управление, като отдава себе си като член на тялото на Христос, на абсолютен контрол от Исус, Главата… Затова истинският Християнин във всяка житейска дейност – по отношение на удоволствията си, както и по отношение на своите тегоби и изпитания- се допитва до своята Глава за посоката, за да знае какво да прави и какво да каже- така че и най- малките мисли да бъдат напълно одобрени от волята на своя Бог в Христос. Z.’99-102R2461:1