17 Юли

„Ще опазиш в съвършен мир Непоколебимия ум, Защото на Тебе уповава.”- Исая 26:3

Това не е световния мир, не е мирът на равнодушието, нито мирът на ленността, нито мирът на снизхождението към себе си, нито мирът на фатализма; но е мирът на Христос- „ Моят мир”. Гледайки назад, ние можем да видим, че Господарят е резервирал своя мир с Бог при всички обстоятелства. Това е мир, който безусловно вярва на божествената мъдрост, любов, справедливост и сила, мир, който си спомня милостивите обещания, направени към верните към Господа- че нищо, направено от тях не ще нарани Неговите верни, и че всички неща ще работят за  доброто на тези, които обичат Бог. Този мир може да се приеме чрез вяра, колкото божественото провидение позволява и може да се погледне чрез сълзи на радост, очаквани от последните благословии, които Господаря обеща и на които днешния мир и радост са само предвкусване. Z.’99-95 R2456:6