16 Юли

„Изпълвайте се с Духа”- Ефесяни 5:18

Мярката на нашето изпълване ще бъде еквивалентна на мярката на нашето изпразване от духа на собствената воля и запълване с дух на вяра и подчинение. И въпреки че поведението не може да се представи по друг начин, освен чрез проявлението ни в ежедневието, все пак е подчинение на намерението, на волята, на сърцето, върху които неща Бог гледа на посветените си хора. Макар че някои имат изцяло лоялни сърца към Господ и го радват, те не носят радост за някои, с които те контактуват; докато други „ високо оценени сред хората”, заради външния си морал, може да са „мерзост” в очите на Бог, поради студенина или нечестност в сърцето си. Въпреки всичко този, който има нова надежда в Него и нов дух, ще търси да се пречисти, не само в своите мисли, но също и в думи и дела, във всички свои дейности- отвътре и отвън. Z’99-92R2456:2