15 Юли

„И ако раздам всичкия си имот за прехрана на сиромасите…, а любов нямам, никак не ме ползува.”- 1 Коринтяни 13:3

През нашата служба към другите ние не трябва да забравяме, че парите не са единственото нещо, от което хората най- много се нуждаят – някои се нуждаят от любов и съчувствие, което не изисква пари. Нашият Господ беше един от тях: Неговото сърце, пълно с любов, намери сравнително малко съпричастие в по- малко или в повече алчните умове, даже и на най-почтените от падналата човешка раса, представени чрез апостолите. В Мария изглежда, Той намери дълбочината на любовта и отдаването, които бяха за Него ухание на сладък тамян, на освежаване, на съживяване, на ободрение: и Мария очевидно е оценявала повече от другите дължината и ширината на Господния характер. Тя не само е обичала да стои в краката Му и да учи от Него, но също е обичала да Му показва своето отдаване и любов, макар и да е заплащала скъпо за това.Z.’99-77 R2448:3