14 Юли

„Всяко огорчение, ярост, гняв, вик и хула, заедно с всяка злоба, да се махне от вас.”- Ефесяни 4:31

От тази позиция на високо оценяване на божествения закон, напредналият Християнин вижда, че в очите на Господ омразата е убийство, клеветата е унищожение, развалянето на добрата репутация на съседа е грабителство и плячкосване. Каквото и да е от тези неща, направено в църквата сред изявените хора на Бога, е двойно зло- унищожаване и ограбване на брата…

Единственото изключение на правилото „Не говори лошо за никого” може да се направи по абсолютна необходимост да известим лошото- където обстоятелствата, свързани с него са противоположни на желанието на нашето сърце и лошото трябва се спомене, поради нуждата от любов към другите, които, ако не са информирани, биха били наранени. Z.’99-71R2444:6; R2445:1