13 Юли

„И сам Сатана се преправя на светъл ангел; тъй че не е голямо нещо, ако и неговите служители се преправят на служители на правдата”- 2 Коринтяни 11:14,15

Ако попитаме как Сатан ще се интересува от вършенето на добро? Ние отговаряме, противникът приема дрехата на ангела на светлината и на милостта, не за да води към светлината на Словото, не за да води към кръста на Христос, не за да се води от Библията- но за да бяга от тях, към друга надежда и спасение, към друг учител и да мами, ако е възможно, дори избраните.

И нека помним, че думите на нашия Господ очертават, че когато се дойде до състоянието, в което Сатан ще отпъжда Сатан и ще лекува болести; това означава и е свидетелство, че тронът му се клати и ще падне- че това е последната устремност на противниковите усилия да лъже. Z.’99-62R2669:6