12 Юли

„ Ако Сина ви освободи, ще бъдете винаги свободни.”- Йоан 8:36

Истинският ученик се вслушва в Словото на Великия Учител и подражавайки във всичко да бъде негов възпитаник, се освобождава не само от суеверията и невежеството, но и от служба на греха; получава обратно правилно оценяване на своите собствени слабости и недостатъци и получава божия ум- Истината. Като следствие, тяхната свобода ги благославя вместо да ги наранява; донася им смирение вместо гордост и самохвалство; донася търпение вместо гняв; донася им щедрост и благосклонност вместо егоизъм и изтъкване; донася радост и мир вместо недоволство и горчивина в духа. Наистина, Синът може да ги освободи. Z.’99-57R2440:2