10 Юли

„И всички Му засвидетелствуваха, чудещи се на благодатните думи, които излизаха из устата Му”- Лука 4:22

Това трябва да бъде истина, колкото е възможно за всички последователи на нашия Господ: техните слова да са с милост, умереност, с преливаща и любяща отзивчивост към Истината и към тези, които я обичат и търсят. Техните думи трябва да са винаги добри, основателни, в границите  праведноста, в строго съгласие със Словото на Бога. И техният маниер и поведение, като живи послания, трябва да са в хармония с него, така че даже техните врагове да се чудят и да взимат за поука това, че те са с Христос и се учат от Него.  Z.’99-53R2437:6