9 Юли

“Когато е изкарал всичките свои, върви пред тях; и овцете го следват, защото познават гласа му.”- Йоан 10:4

Гласът на Добрият Овчар е съставен от различни звуци, като те са смесени без да има друг глас. Неговият глас звучи с акорд на справедливост, примесен с акорд на любов и като цяло тон, изпълнен с мъдрост и със сила. Други теории, планове и схеми на хора и дяволи нямат такава хармония на звуците, както посланието, което Великият Овчар е изпратил чрез Своя Син. И още повече, когато истинските овце чуят гласа на Добрия Овчар, той задоволява техните потребности както нищо друго не би могло да го направи. Те не ще бъдат повече в опасност от атака на други звуци, гласове или теории, но ще отговорят на всички тях с „Исус ни е достатъчен; Исус е наш.”- Z.’00-230R2672:5