8 Юли

„ Църква на живия Бог, стълб и подпорка на истината”- 1 Тимотей 3:15

Божията църква, само тази, за която името еклесия, тяло или църква е правилно употребено; само тя е толкова маловажна, несамоизтъкваща се и бедна, в сравнение със светските богатства, така че е неразпознаваема и незабележима от светска гледна точка. Тя не е нито създадена от човек, нито управлявана от човек; нито нейните членове са записани на земята, но на небето ( Евреи 12:23). Нейната глава и епископ е Господ, нейният закон е Неговото Слово; но има един Господ, една Вяра, едно Кръщение; и тя е изградена върху свидетелствата на светите апостоли и пророците- Исус Христос като неин глава и крайъгълен камък. Z.’99-37R2429:1