7 Юли

„ Ето Божия Агнец”- Йоан 1:36

Всеки Господен слуга трябва да обръща внимание на Господа, а не на себе си. Нека отдадем цялата си енергия и посочим на хората Божия Агнец, а не да търсим за себе си. Скромността е скъпоценен камък, където и да я намерим, един от милостите на Духа, който трябва всички, посветени в Бога да развиват усърдно и да полират добре…

И нека помним, че следвайки Исус, в най-дълбокия смисъл, означава, че ние вървим в Неговите пътища, стараейки се да правим това, което Той би правил днес, като взимаме поука от това какво Той лично е направил и е казал, от инструкциите, които ни е оставил чрез апостолите, като уважаваме неговите страдания, неговия път към слава и наследство в Неговото Царство.  Z.’99-14,15 R2418:1