6 Юли

„Бои ли се човек от Господа? –Него Той ще настави кой път да избере.”- Псалм 25:12

Ние не можем да управляваме изпитанията и трудностите, с които сме заобиколени. Но нашата власт е да направим безрезервно посвещение на Господ и да оставим на Него решението колко големи да бъдат нашите изпитания и колко големи да бъдат нашите жертви в следването Му. Господ може да види, че някои се нуждаят от по-специални изпитания, отколкото другите; също някои неща, които за някои от нас са големи изпитания и изискват по-големи жертви, за други пък са, както апостолът се изразява, „временни страдания, които не заслужават да се сравнят със славата, която има да се открие за нас.” Z.’99-13 R2416:5