5 Юли

„Защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, но пред Бога са силни за събаряне на крепости.”- 2 Коринтяни 10:4,5

Нека не забравямe, че първото условие да бъдем приети от Бога, е лоялно подчинение към Неговото Слово, доказателство на любов към Него и вяра в Него. Нека не забравяме, че второто качество, на което Той ще гледа е любовта към братята, готовност да страдаме, да умрем за тези, които са наистина посветени деца на Бога, като търсят да вървят по Неговите пътища. Z.’99-11 R2415:6