4 Юли

„ Кой е повярвал известието ни? И на кого се е открила мишцата Господна?”- Исая 53:1

Повикването на Църквата в днешно време е да позволи на светлината да грее и да привлича съответно преследване, и да се устоява на преследването, заради праведноста; тя да се прилага правилно чрез търпение, братска нежност, жалост и любов- към преследвачите и към всички хора… Нека всички тогава, които виждат наградата и които виждат светлината на Божията слава в лицето на Исус Христос, нашият Господ, да бъдат верни към условията на Бащата, повикването, службата. Нека всички ние обърнем внимание към това служение (служба), което сме получили и да не се главозамаем; да не бъдем обезкуражени дали хората чуват или се въздържат; дали ни мислят за луди или говорят лошо за нас; нека помним, че нашият отчет на края на изпитанието трябва да се даде на Нашия Господ, когато Той изработва своите скъпоценности.  Z.’99-10,11R2415:3,6