2 Юли

„Като ни хулят, благославяме; като ни гонят, постоянствуваме;”- 1 Коринтяни 4:12

Ако си верен ученик, няма да отнеме дълго, докато видиш перфектния закон на свободата, законът на Христос, който различава и най-съкровените мисли и намерения на сърцето; докато трябва да мразиш греха, ти не можеш да мразиш грешника и да мислиш, че любовта на Бога усъвършенства сърцето ти… Даже ако малко горчиво чувство расте срещу нашите клеветници  и врагове, то трябва да се бъде преборено и така напълно да бъде постигната победа срещу него,  че всяка наша фибра да бъде в сладък синхрон с инструкцията на нашия Велик Учител: „Обичай враговете си. Въпреки всичко, моли се за тези, които те преследват. Благославяй и не наранявай!”  Z.’99-5 R2412:5