1 Юли

„Обхождайте се като чада на светлината; …  Опитвайте, що е благоугодно на Господа;”- Ефесяни 5:8,10

Ако сме благословени от Бог чрез Истината- ако нашата воля е мъртва и Божията воля е напълно приета от нас в мисли, думи и действия,  ще ни достигне Божията воля и ще получим наградата на „победители”- даже ако сме нямали възможности да проповядваме, никога да не сме давали на бедните, никога да не сме страдали както мъчениците заради Истината. Нека всички ние отбележим този пункт – „Това е волята Божия ( във връзка с теб), дори твоето освещаване.” Нека нищо не заоблачава и не усложнява тази истина- нито други истини или пък грешки. Нека това да доминира в нашия курс на живота и нека, ако е Божия воля, да е наистина и наша воля, ние имаме ясно очертан път пред нас, който е много важен. Z.’99-4 R2412:2