30 Юни

„Във време на жътва ще река на жетварите :… а житото приберете в житницата ми.”- Матей 13:30

Времето е кратко; велика е работата на жътвата; работниците са малко; нашето време е посветено; ние трябва да работим, докато е ден, защото знаем, че идва нощта, когато никой не може да работи.Ние сме посветили нашия живот, дори до смърт; ние сме пълномощници на Нашия велик Господ да търсим през жътвата истинското „жито” и да го събираме в житницата Му. Какво време ни остава за фриволни, светски или други социални удоволствия? По-скоро ние трябва да сме доволни, че отделяме малко внимание на тези неща и трябва да сме настоятелни, ангажирани в сърцето си с работата, която ни е дадена, ако трябва да имаме одобрението на нашия Господар, Неговото „ Добре направено, добър и верни мой слуга!”Z.’00-234 R2675:2