29 Юни

„Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога”- Матей 5:8

Идеята за „чистота на сърцето” не означава съвършенство в поведението, нито на думите, нито на мислите, но съвършенство в намеренията, във връзка с всичко тях. Нашето желание и усилие трябва да бъде за съвършенство в мисли, думи и дела. Стандартът пред нас, който нашите сърца и воля трябва да одобряват, е Божия стандарт. „ Бъдете съвършени и вие, както в съвършен вашия небесен Отец.” (Матей 5:48) Бог не поставя по-нисък стандарт, освен абсолютното съвършенство, но Той ни е осигурил благоволение, милост и мир чрез Христос, ако вървим в Неговите стъпки – тази чистота на сърцето е една от най-важните стъпки в нашия стръмен път. Z.’00-71R2587:5