28 Юни

„Не мисли себе си за мъдър; Бой се от Господа и отклонявай се от зло”- Притчи 3:7

Нищо не е по-опасно за Божието чедо от самонадеяността: тя блокира пътя към истинския прогрес и реформация на сърцето и пречи да сме истински полезни за другите, като специално е безполезна за службата на Бога; защото Неговото Слово декларира: „Бог се противи на горделивите, но дава благодат на смирените.” Вместо самочувствие, Мъдростта диктува недоверие в самия себе си, като напомня човешките слабости и недостатъци, но адекватно голяма почит към Бог и опора на Него, които повече от всичко друго ще укрепят и ще направят възможно да се отклоним от злото на нашата паднала природа. Z.’96-263R2060:6