27 Юни

 „ А тоя, който ни утвърждава заедно с вас в Христа и който ни е помазал е Бог, който ни е запечатил и е дал в сърцата ни Духа в залог.”- 1 Коринтяни 1:21,22

Печатът или знакът на Новото Създание са собственост на Духа на Исус. Проявлението на Неговия Свети Дух е тризначно: 1) Любов, първо към Бог и радостна лоялност към Неговата кауза, дори на цената на страдания; 2) Любов към братята- неегоистична, почтена, чиста- желание за тяхното добруване, като винаги внимаваме да вършим добро за тях; 3) Любов, изпълнена със съчувствие към света, подкана за добри дела, колкото позволяват възможностите, желание и усилие винаги да живеем в мир с всички хора.  Z.’96-212 R2032:3