26 Юни

„Но знанието възгордява, а любовта назидава.”- 1 Коринтяни 8:1

Всички, които търсят да изучават божия план с другите са изложени на специално изкушение, така че честта да служат на Господ и Неговите хора изисква съответната голяма мярка милост на Светия Дух, както и знание… Затова който и да стане инструктор на другите, устно представителство на Господа, трябва да култивира всички тези различни милости на Светия Дух, включващи кротост; така че комбинираните любов и знание могат да ни изградят и да изградят и тези, на които служим. Z.’97-277 R2219:6