25 Юни

„Постоянствувайте в молитва, и бдете в нея с благодарение.”- Колосяни 4:2

Всеки тест на нашата вяра и търпение е повод за молитва за обещаната помощ. Всеки провал да спечелим победа е повод за молитва за прошка и също за божие благословение, така че урокът за нашите собствени слабости може да ни впечатли дълбоко, така че при всяко подобно следващо изпитание, ние да приложим и да разчитаме на „ милостта за помощ”, която ни е обещана. Всяка победа над нас самите е повод за молитва да не сме високомерни и надути, но да бъдем покорни и наблюдателни за следващата атака на големия противник. Всяка служба за истината става повод за молитва за благодарност за привилегията да служим на Великия Цар и, може би, да страдаме за Неговата кауза; и също е причина за молба за следващи възможности за служба и за милост, за да ги използваме мъдро. Z.’96-163 R2006:1