24 Юни

„И ако сме чада то сме и наследници, наследници на Бога, и сънаследници с Христа, та, ако страдаме с Него, да се и прославяме заедно с Него.”- Римляни 8:17

Четенето на Бащиния план за нас самите, в светлината на Неговата воля, ни дава пример за Неговите отношения с нашия Господар, така че ние бихме установили веднага, че Неговата воля не е да ни държи далече от страданията и болката и да ни пренесе към славата триумфално на леглото от цветя на леснината. Точно обратното, наистина, трябва нашия курс да бъде следване на Този, който Бог изпрати, не само за изкупване греховете на целия свят, но и като пример за църквата, която е Неговото тяло. И това, научено от Божия план и воля навреме, ни обучава, че не трябва да очакваме, нито да молим за свобода от болката и тревогите, които Неговата мъдрост ни е определила да бъдат нашия път към славата. Z.’96-151 R2000:2