18 Юни

„ Пред Твоето присъствие има пълнота от радост, отдясно на Тебе- всякога веселие.”- Псалм 16:11

В присъствието на Господа, независимо къде сме, има пълнота във веселието. Нека култивираме познаването на Господ повече и повече, да се доближаваме до него чрез молитва, чрез изучаване на Неговото свято Слово, чрез размишление върху всички Негови добрини, чрез Неговата Божия грижа, забележима проява на Неговата милост в нашите индивидуални преживявания, чрез неговите скъпи обещания, всичко това нека бъде в Исус Христос! „Доближете се до Бога, и Той ще се доближи до вас” –( Яков 4:8)- Той ще ви се яви и ще ви вземе в своя дом.

Наистина е Божия воля всички негови деца да бъдат щастливи в Него, така че винаги да се веселят; и ако някой няма това благословение, то Той живее на по- ниско ниво от тези привилегии. Z.’96-54R1949:5