17 Юни

„ Но кой може да издържи деня на пришествието Му? И кой ще устои, когато Той се яви? Защото е като огъня на пречиствач и като сапуна на тепавичари.”-  Малахи 3:2,3

Големият пречиствач наблюдава как скъпоценния метал на твоя характер отразява Неговия образ. Или на прост език казано, във всяко изпитание Той гледа чие влияние контролира нашите действия, дали те са повлияни от сегашното предимство на светската политика, от лично приятелство, от земна любов- към съпруг, съпруга, деца, любов към лесното или към мира, на каквато и дае цена; или от друга страна ние сме ръководени от нашите принципи на истината и праведноста и дали ние ще ги защитим със страст и енергия на цената на труд и страдания и ще водим добрата битка на вярата за по- правилния завършек, даже до смърт.  Z.’96-45R1944:5