15 Юни

„И ако раздам всичкия си имот за прехрана на сиромасите…,  а любов нямам, никак не ме ползува.”- 1 Коринтяни 13:3

В нашето служение към другите, ние не трябва да забравяме, че парите не са нещото, от което единствено хората се нуждаят—някои се нуждаят от любов и съчувствие, като не им трябват пари. Нашият Господ е бил един от тези: Неговото сърце, пълно с любов, е намерило сравнително малко отзив за общуване сред, малко или много, алчните умове, даже и сред най- видните от падналата нация, представени чрез Неговите апостоли. В Мария Той, изглежда, е намерил дълбочината на любовта и отдаването, които са били за Него аромат на сладък тамян, на освежаване, съживяване, ободрение: и Мария  неочаквано оценява, повече от другите, дълбочината и ширината на Господния характер. Тя не само е седяла с удоволствие в Неговите нозе, за да учи от Него, но също и с удоволствие и с голяма цена, е показала своето отдаване и любов. Z.’99-77 R2448:3