14 Юни

„ Бог се противи на горделивите, а на смирените дава благодат”- 1 Петър 5:5

Преди всичко друго, скъпи, пазете добре своето смирение. Това става само, ако сме малки в нашите собствени очи, така че Бог може да ни използва безопасно за нас самите. И все пак Той не ни предпазва от всеки тест за вярност. Ако Господ ни дава малко екзалтация днес, малко окуражение с успех в Неговата служба, нека го приемем смирено, кротко, спомняйки си нашето собствено недостойнство и недостатъчност, освен ако Бог не е милостив да работи в нас; и е готов да приеме утрешната милост като необходимост за нашето възпитаване и подходящо балансиране на нашия характер. Ако утрешния успех прояжда днешната милост, бъди нащрек! Ти не си все още достатъчно развит духовни, колкото трябва да бъдеш! Z.’96-19 R1920:5