13 Юни

„Когато се събудя, ще се наситя от изгледа Ти.”- Псалм 17:15

„ Сега оставете нашите мисли върху крила възвишени,

Извисете се от тривиалните грижи на времето,

Отдръпнете разделителния воал и вижте

Славата на вечността.”

Нека мислите за Бог, Христос и почетните светии от миналото и сегашното, за небесното наследство, за благословението на нашата бъдеща работа като съ-работници на Христос, за мащабите и благосклонността на божия план, за победата и благословението от събирането с Христос, когато нашата работа в сегашния живот приключи, изпълват нашия ум и инспирират нашите сърца. И с тези съзерцания нека допълнително да получим комфорт и благословение от личното общение и дружба с Бог, чрез молитва и изучаване на Словото, а също и с нашите събрания за поклонение и възхвала. Z.’95-251 R1885:6