11 Юни

„Братя, аз не смятам, че съм уловил” Филипяни 3:13

Ако някой се счита, че е постигнал някакво задоволително духовно ниво, от този момент, той може да счита началото на неговия духовен спад.  Никакви сегашни постижения не могат да бъдат задоволителни за искрения последовател на Христос, който чрез учение се стреми да копира съвършения пример. Можем да отместим очи от Христос, само за да изпитаме нашата целесъобразност;  защото при поглед върху пълната картина, нашите недостатъци могат да се проявят. И ако от гордостта на сърцето загубим поглед върху себе си, тези недостатъци ще бъдат явни за другите. Само в осъзнаването за последователен растеж в Христово подобие, Християнинът може да намери задоволство.  Z.’95-250 R1885:3